Kunst

Biografie


In mijn werk spelen dieren een grote rol. Ik tekende als kind al paarden. Ik was ook altijd op boerderijen te vinden, tussen de koeien en de paarden. En ik kwam ook vaak met allerlei gewonde of gevonden dieren thuis.

  • Klara Kuiper (29 november 1957 Almelo)
  • Opleiding Academie Minerva 1989 – 1995

Na mijn opleiding ben ik mij gaan verdiepen in het ruimtelijk uitbeelden van dieren. Op de avondopleiding was daar geen ruimte voor. In 1998 ben ik begonnen met het boetseren in was. Door deze geboetseerde vormen te laten gieten in brons ontstonden mijn eerste beeldjes. Inmiddels maak ik ook beelden van steen en keramiek. Ik maak van dieren heel veel schetsen. Ik ga bijvoorbeeld naar de dierentuin of sta aan het weiland te tekenen. Ik vind dat je zo een dier veel beter leert kennen en vooral ook de houdingen beter kunt vastleggen Je kunt het gedrag dan heel goed bestuderen.

Ik boetseer ook direct mensen en dieren. Zo heb ik een chimpansee in was geschetst in Burgers Zoo. Het beeldje het ‘veulen’ heb ik rechtstreeks aan het weiland vastgelegd, toen het veulen daar met zijn moeder liep. Het veulentje viel op door zijn sierlijkheid. Van de eigenares hoorde ik dat er Spaans bloed inzat.

Dieren in het algemeen zullen altijd een grote rol in mijn werk blijven spelen. Ik vind ze aandoenlijk, stoer, sterk, kwetsbaar of grappig en probeer dat uit te beelden. Inmiddels komen er ook steeds meer mensen in mijn werk en worden het schilderwerk en de pasteltekeningen kleurrijker. De relatie tussen mens en dier en mens en natuur zijn onderwerpen die ik graag uitbeeld.

Ik gebruik verschillende materialen om iets uit te beelden. Ik hou van de afwisseling en werk ook tegelijkertijd met verschillende materialen. Ik ben er van overtuigd dat het een het ander beïnvloedt. En de combinatie van de materialen geeft nieuwe mogelijkheden zoals de combinatie van glas en brons in de serie ‘Wind’ .